Kompleksowe uzbrojenie terenu – budowa infrastruktury technicznej

Od października 2018 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na nieruchomości realizowane są prace przygotowujące teren pod inwestycje w obiekty kubaturowe. Budowana jest kompleksowa infrastruktura technicz­na, wykonywane są prace związa­ne z zagospodarowaniem zieleni oraz badaniami geologicznymi i pracami saperskimi. Stan zaawansowania prac budowlanych na koniec stycznia 2019 roku przekroczył 52% zaplanowanych robót. Zakończenie całej inwestycji określone zostało na maj 2019 r. Zakres budowy obejmuje:

  • drogi wraz z chodnikami i ciągami rowerowo-pieszymi (2,3 km)
  • oświetlenie dróg (2,9 km)
  • kanalizację sanitarną (2,8 km) i deszczową (3,3 km)
  • sieć wodociągową i hydrantową (2,5 km)
  • sieć gazową (2,3 km)
  • kanały sieci teletechnicznej (2,4 km), a także
  • przebudowę linii energetycznych 15kV (1,4 km).

Inne aktualności