Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie położone jest  w centralnej części Polski, gdzie krzyżują się ważne szlaki transportowe, w tym linie należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Region posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę drogową (autostrada A1, drogi ekspresowe S10, S5, drogi krajowe DK 10, DK 15 oraz DK 5), lotniczą (międzynarodowe lotnisko w Bydgoszczy), kolejową oraz rzeczną, co gwarantuje dogodny dostęp do najważniejszych, zarówno krajowych, jak i europejskich ośrodków gospodarczych (np. Frankfurt nad Menem, Londyn, Trójmiasto, Szczecin, Warszawa, Katowice). Region od lat charakteryzuje się wysokim potencjałem w takich dziedzinach gospodarki jak: przemysł chemiczny, transportowy, elektroniczny, rolnictwo, turystyka (w tym zdrowotna), a w ostatnim czasie również  nowe technologie.

W regionie prężnie działają parki technologiczne i inne ośrodki, które inicjują i rozwijają różne kanały transferu wiedzy oraz technologii między sektorem nauki a biznesu.  Wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, wspierające dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, komercjalizację badań naukowych i innowacyjność przedsiębiorstw, a także inicjatywy władz samorządowych, służą rozwojowi potencjału gospodarczego regionu. Dlatego województwo kujawsko-pomorskie to doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do lokowania bezpośrednich inwestycji. Świadczy o tym obecność ponad 198 tys. podmiotów gospodarczych na jego terenie oraz rosnąca z roku na rok liczba inwestycji zarówno polskich jak i zagranicznych.

Wykształconą kadrę i dostęp do bogatego zaplecza badawczo-naukowego gwarantuje obecność uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Na terenie województwa działa ponad 19 uczelni wyższych, w których kształci się 59 tys. studentów.  Dwa główne ośrodki akademickie mieszczą się w Toruniu, gdzie działa największy w Polsce północnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  i w Bydgoszczy – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia Muzyczna oraz Collegium Medicum UMK. Rynek pracy nasycony jest więc specjalistami z różnych dziedzin.

Kujawsko-Pomorskie przyciąga bogactwem dziedzictwa kulturowego i historycznego, czyniąc region atrakcyjnym miejscem turystycznym. Znajdują się tu liczne zabytki: perły architektury gotyckiej, przede wszystkim w Toruniu i na Ziemi Chełmińskiej, unikatowe budowle powstałe z drewna (Biskupin) oraz liczne instytucje kultury (np. opera w Bydgoszczy). Miłośnicy przyrody doceniają walory naturalne i krajobrazowe regionu: meandrujące rzeki, dzikie ostępy, duże kompleksy leśne, piaszczyste dukty i łagodne doliny. Zlokalizowanych jest tu łącznie 8 parków krajobrazowych – 8 bram natury, za którymi czeka przygoda. To także miejsce dla poszukujących zdrowotnej regeneracji, fizycznego oczyszczenia i biologicznej równowagi.

Malownicze położenie, urokliwe miasta, bogactwo wydarzeń artystycznych, sportowych i różnorodność dziedzictwa kulturowego – wszystko to sprawia, że Kujawsko-Pomorskie jest miejscem wyjątkowym.  Takim, w którym lubimy być.

http://www.kujawsko-pomorskie.pl