Rusza sprzedaż działek!

KOMUNIKAT
W związku z błędnym nr rachunku bankowego wskazanego w załączonej dokumentacji informujemy, iż wadium należy wpłacić na konto: mBank S.A. – nr 73 11 40 1052 0000 3472 1800 1022 w terminie do dnia 09 września 2019 r. do godz. 12.00.

OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10.

To propozycja dla inwestorów z sektora MŚP zainteresowanych prowadzeniem usług, produkcji, składów, czy magazynów.

Oferowane grunty należą do strefy Toruńskiego Parku Technologicznego, która w tej lokalizacji obejmuje obszar o powierzchni 16,83 ha podzielony na 33 działki. Grunty posiadają kompleksowe uzbrojenie w drogi i niezbędne sieci. Są niezabudowane i niezagospodarowane.)

W pierwszym etapie przewidziano licytację 10 działek o łącznej powierzchni 5,46 ha:

działka nr 1/117, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 14, powierzchnia 0,4721 ha, cena wywoławcza 668 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/118, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 12, powierzchnia 0,4902 ha, cena wywoławcza 674 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/119, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 4, powierzchnia 0,3637 ha, cena wywoławcza 522 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/122, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 10, powierzchnia 0,3214 ha, cena wywoławcza 455 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/123, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 2, powierzchnia 0,6702 ha, cena wywoławcza 936 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/124, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 7, powierzchnia 0,5961 ha, cena wywoławcza 795 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/125, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 1, powierzchnia 0,4947 ha, cena wywoławcza 731 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/129, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 2, powierzchnia 0,8492 ha, cena wywoławcza 1 185 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/130, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 4, powierzchnia 0,7463 ha, cena wywoławcza 996 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

działka nr 1/131, Toruń, obręb nr 0075, ul. Projektowana CLXVII 6, powierzchnia 0,4518 ha, cena wywoławcza 621 000,00 PLN

PEŁNA OFERTA

Mapa terenów inwestycyjnych:

Termin przetargu:
16 września 2019, godz. 10:00

Miejsce:
siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, budynek ,,A’’, sala nr 203

Wadium:
10% ceny wywoławczej w zł (wadium należy wpłacić na konto Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.- mBank S.A. – nr 73 11 40 1050 0000 3472 1800 1022 w terminie do dnia 09 września 2019r. do godziny 12:00)

Termin składania wymaganych dokumentów:
09 września 2019 r. do godziny 12:00

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

UWAGA:
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi w szczególności  z Regulaminem przetargów, w oparciu o który będzie następować sprzedaż nieruchomości.

Dokumentacja przetargowa:
Oferta inwestycyjna TARR S.A.
Regulamin przetargów
Zał. do Regulaminu – Oświadczenia licytujących
Uchwała NWZ TARR S.A.

Inne aktualności