Uzbrojone tereny inwestycyjne czekają na inwestorów

W maju 2019 r. została zakończona inwestycja związana z uzbrojeniem terenu w kompleksową infrastrukturę techniczną. W niespełna rok udało się zrealizować przedsięwzięcie za ponad 20 mln zł przygotowując w Toruniu, kolejne atrakcyjne i przyjazne miejsce dla biznesu. Dzięki unijnemu wsparciu zbudowano drogi wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi (2,3 km), zainstalowano oświetlenie dróg na długości ok. 3 km, położono kanalizację sanitarną (2,8 km) i deszczową (3,3 km) oraz wybudowano kanały sieci teletechnicznej (2,4 km). Skablowane zostały linie energetyczne (1,4 km), zbudowano sieć wodociągową i hydrantową (2,5 km), a także wysokowydajną sieć gazową (2,3 km). Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zadbała także o  ochronę środowiska zagospodarowując i uzbrajając tereny na obszarze zdegradowanym i przewidzianym przez Miasto Toruń do rewitalizacji.

Kompletne wyposażenie terenów w media zdecydowanie podnosi atrakcyjność i gotowość obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej.

Inne aktualności