O projekcie

Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią.

W październiku  2018 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  podpisała umowę o dofinansowanie na realizację, w partnerstwie z Gminą  Nakło nad Notecią i Gminą Sępólno Krajeńskie,  projektu pn. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel  i przedmiot projektu 

Celem  projektu jest zwiększenie rozpoznawalności woj. kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa i promocja województwa  jako przyjaznego Inwestorowi w sferze tworzenia przestrzeni inwestycyjnych oraz zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt dotyczy promocji gospodarczej woj. kujawsko-pomorskiego, a ściśle promocji terenów inwestycyjnych będących w gestii Konsorcjum tj. TARR S.A, Gmin: Sępólno Krajeńskie i Nakło nad Notecią.

Tereny inwestycyjne usytuowane są na terenie Gminy Miasta Toruń (tereny inwestycyjne przy ul. Gen. W. Andersa o powierzchni ok 17 ha, całkowita powierzchnia terenów z uwzględnieniem terenów komunikacyjnych, dróg to ok. 21 ha) oraz powiatu sępoleńskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Sępólno Krajeńskie o łącznej powierzchni ok. 7 ha, całkowita powierzchnia terenów to ok. 8 ha) i powiatu nakielskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Nakło nad Notecią o powierzchni ok. 20 ha, całkowita powierzchnia terenów ok. 25 ha uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną).

Działania projektu

Całość działań promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu można określić mianem kampanii reklamowo-promocyjnej, w ramach której przewiduje się m.in. następujące zadania:

1. Udział w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wystawcy.
2. Działania promocyjne:
• wykonanie i wykorzystanie filmu promocyjnego,
• kampania w mediach (TV, radio)
• kampania internetowa,
• kampania billboardowa,
• kampania prasowa – publikacje/reklamy w prasie branżowej,
• wykonanie materiałów promocyjnych,
• organizacje konferencji, udziału w konferencjach w charakterze prelegenta.
3. Udział w szkoleniach, konferencjach dot. podejmowania skutecznych działań marketingowych w promocji terenów inwestycyjnych i pozyskiwania, utrzymania inwestorów.

Założeniem Kampanii reklamowo-promocyjnej jest przyciągnięcie inwestorów do regionu, którzy zainwestują kapitał i ulokują swoją działalność produkcyjną/usługową na promowanych terenach inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim.

Wartość projektu
2 168 118,03 PLN

Wkład Unii Europejskiej
1 700 000,00 PLN

Okres realizacji projektu
01.01.2018-31.12.2019r.